Skip to content

Pambungad sa Metapisika

Sale
Original price ₱375.00
Current price ₱262.50

Ang bungad ng isang bahay ay pinto... binubuksan sa mga dumadaan ang mga sekretong nakatago sa bahay. Hindi sekreto ng tahanan ang metapisika bagkus malalim at malawak na katotohanan na umaanyaya sa lahat. Ang pambungad sa metapisika ay pintuan na bumubukas sa kalaliman at kalawakan sa kaparangan kabundukan kalangitan.

Extra Information

AUTHOR Roque J. Ferriols SJ
ISBN 9789715507066