Skip to content

Pagdakop sa Bulalakaw ug Uban pang mga Balak

Sale
Original price ₱425.00
Current price ₱297.50
K]usog sa akong hunahuna ang panganti nga mopauli ra gyud ko unya subayon ug balikan ang usa sa mga ugat nga sinugdanan sa akong pagkatawo. Kay sa akong paginoino ang pulong usa gihapon ka puluyanan hubong sa atong kalag sama o labaw pa ba hinuon sa ubang mga butang nga angay pasandigan sa atong pagkatawo. . .

Extra Information

AUTHOR Merlie M. Alunan
ISBN 9789715506380