Skip to content

Bible Teaching Made Easy (Conversational Tagalog)

Sale
Original price ₱150.00
Current price ₱100.00

Napakahalaga ng ministeryo ng pagtuturo kung kaya’t ang huling utos na binigay ni Cristo mismo sa Kanyang mga tagasunod ay magtungo sila sa lahat ng bansa at gumawa ng disipulo at turuan silang sumunod. Ito’y pinatibay ni Apostol Pablo: “Ang mga narinig mo sa akin sa harap ng maraming saksi ay ituro mo rin sa mga taong mapagkakatiwalaan at may kakayahan magturo naman sa iba” (2 Timoteo 2:2). Itinuturo natin ang Biblia dahil kailangan nating ipasa an gating ministeryo, upang mapalaganap ang Magandang Balita sa buong mundo. Samakatuwid, ang ating ministeryo ng pagtuturo ay kailangang: Binabad sa turo ng Biblia, Pinakikilos ng Magandang Balita, Pinaglilingkuran ang buong pamilya.

Extra Information

AUTHOR Lizette Knight
ISBN 4806523174848